SUOMEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJIEN SKVL:N MARKKINAENNUSTE LOPPUVUODELLE 2019

Suomen Kiinteistönvälittäjien lähes 1600 välittäjästä koostuvat asuntokaupan asiantuntijat ovat antaneet markkinaennusteensa loppuvuodelle 2019. Ennuste sisältää myös toimitusjohtaja Jussi Mannerbergin kommentteja markkinoiden yleisestä kehityksestä eri puolilla Suomea.

LEHDISTÖTIEDOTE: SUOMEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJIEN SKVL:N MARKKINAENNUSTE LOPPUVUODELLE 2019

01.10.2019


Suomen asuntomarkkinat jatkavat kasvuaan ja sijoittajatkin ovat palaamassa ostohousut jalassa houkuttelevan hintatason ansiosta

Loppukesä ja alkusyksy on ollut poikkeuksellisen vilkasta asuntokaupassa. Asuntokaupan luvut tämän vuoden kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta näyttävät selvästi paremmilta kuin edeltävänä vuonna. Vanhojen asuntojen kauppa on edellistä vuotta edellä noin 3 %. Luvut ovat myös selvästi paremmat (6,5 %) kuin edeltävien 5 vuoden keskiarvo.

Yli 70% SKVL:n välittäjistä ennustaa osakeasuntojen kysynnän nousevan tai pysyvän ennallaan

Koko Suomessa yli 70 % välittäjistä ennustaa kerrostalojen kysynnän nousevan tai pysyvän ennallaan loppuvuoden. Toisin kuin julkisuudessa on viime viikkoina uutisoitu ns. muu Suomi näyttää vahvalta ja kysyntäennuste on positiivinen kaikissa osakehuoneistoissa (kerros- ja rivitaloasunnot). Keskimäärin koko Suomessa vanhojen kerrostalojen hintojen ennustetaan pysyvän lähes ennallaan. Kasvukeskusten osalta hinnannousun odotetaan olevan keskimäärin noin 1,5 % ja muun Suomen vanhojen kerrostalojen hintojen odotetaan laskevan noin 1,5 %. ”Kysyntä pysyy hyvällä tasolla ja ennustetut hintamuutokset ovat keskimäärin pieniä. Vuodenvaihteen pimeämmän sesongin vaikutus hintoihin on odotettua”, kommentoi Suomen Kiinteistönvälittäjien SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

Pari- ja omakotitalojen kysynnän ennustetaan pysyvän ennallaan huolimatta loppusyksyn ja talven normaalista pientalokauppaa hiljentävästä vaikutuksesta. Rivitalojen hintojen odotetaan seuraavan kerrostalojen hintakehitystä. Pari- ja omakotitalojen hintojen odotetaan seuraavan normaalia vuodenvaihteen ajan hintojen laskua (- 2 %) kauppamäärien vähentyessä talvikaudeksi.

Työllisyyden hyvät uutiset nostavat kysyntää pienemmillä paikkakunnilla

”Suomessa on saatu merkittäviä teollisuuden positiivisia uutisia kuten Googlen jättisatsaukset Kaakkois-Suomessa”, kommentoi SKVL:n Jussi Mannerberg. ”Markkinoilla on nopeitakin muutoksia työllisyydessä ja ne näkyvät asuntomarkkinoilla nopeasti”, jatkaa Mannerberg. ”Työpaikkoja on tarjolla monilla pienillä paikkakunnilla ympäri Suomea ja asuntoja on saatavilla helpostikin”, hän korostaa.

Taloyhtiön kunto yhä merkittävämpi tekijä hinnoissa erityisesti taajamissa

Sekä pientalojen että kerrostalojen kunnolla on yhä suurempi merkitys asunnon myytävyydessä ja hinnanmuodostuksessa. Lisäksi itse asunnon remontointi alentaa myyntiaikaa selvästi. Monet ostajat haluavat huolettomia valmiita asuntoja. Lähestyvien remonttien tarve näkyy selvästi eri vuosikymmenillä rakennettujen talojen keskihinnoissa.

”Tilastot osoittavat, että 50-60-lukujen kerrostaloasuntojen keskihinnat ovat jo kääntyneet nousuun suurimpien remonttien tultua tehtyä”, kommentoi Mannerberg.

Kiinteistönvälittäjän valinnassa suosituksilla suuri merkitys

Kyselyssä selvitettiin myös suositusten ja ”vanhan” asiakkaan merkitystä kiinteistönvälittäjän valinnassa asunnon myynnissä. Valtaosa välitystoimeksiannoista (yli 55 %) syntyy suositusten ja hyvän asiakaskokemuksen perusteella. Ammattitaitoinen ja paikallinen välittäjä on halutuin kumppani asunnon myynnissä.

Vuokra-asuntojen kysyntä vahvaa

Vuokra-asuntojen kysyntä jatkuu vahvana. Poikkeuksen muodostavat alueet, joissa työpaikkoja tai opiskelupaikkoja on vähemmän tarjolla. Vuokrien määrissä ei ennusteta suuria muutoksia seuraavalla neljänneksellä.

Lähde: SKVL lehdistötiedote